Elsa Grave Sällskapet

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Denna Internetsida har tillkommit på initiativ av Elsa Grave-Sällskapet för att ge information om Elsa Grave och visa upp en spännande människa, konstnär och författare vars liv och verk är värt en stunds uppmärksamhet.

Elsa Grave
©Göran Odefalk (1994)

Aktuellt

Datum: 2024-02-18

Årsmöte 2024 på Poppegården i Domsten, söndagen den 3 mars klockan 14.00

2018-08-18

Elsa Grave 100 år,så firades det!
Elsa Graves 100-årsdag inföll 17 januari 2018.