Elsa Grave Sällskapet

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Denna Internetsida har tillkommit på initiativ av Elsa Grave-Sällskapet för att ge information om Elsa Grave och visa upp en spännande människa, konstnär och författare vars liv och verk är värt en stunds uppmärksamhet.

Elsa Grave
©Göran Odefalk (1994)

Aktuellt

2018-11-26

Elsa Grave-sällskapet på Halländsk Bokmässa 2018-11-24

2018-08-18

Elsa Grave 100 år,så firades det!
Elsa Graves 100-årsdag inföll 17 januari 2018.

Elsa Grave 100 år
Elsa Graves 100-årsdag infaller i januari 2018.
Det ska vi fira!

2018-08-18

Elsa Grave-sällskapet vårvintern 2018
Verksamhetsberättelse för året 2017

2018-08-18

Nytt utseende på hemsidan!