Elsa Grave-sällskapets hemsida
 

Följ med in i Elsa Graves 
vidunderliga språkvärld

"Elsa Grave har skapat sin egen jord och egen rytm där hon på luftandars vis rör sig fritt, stigande och fallande bland fossil och blåmusslor, luftforell och flygande ko."
Ingvar Holm(2004)


©Göran Odefalk1994

Denna Internetsida har tillkommit på initiativ av Elsa Grave-Sällskapet för att ge information om Elsa Grave och visa upp en spännande människa, konstnär och författare vars liv och verk är värt en stunds uppmärksamhet.
 

Elsa Grave-Sällskapet
 

Aktuellt

2017-10-19

Protokoll från Årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse för året 2016

2017-10-12

Elsa-Dagen
den 14 oktober 2017 kl 12.30
Helsingborgs Stadsbibliotek

Elsa Graves 100-årsdag infaller i januari 2018.
Det ska vi fira!

Om Elsa Grave
 

 

Webbmaster:
Karin Wieslander

 

Kontakta Elsa Grave-sällskapet

z