Elsa Grave-sällskapets verksamhetsberättelse för året   2016

(Årsmötet 5 mars 2016 – årsmötet 25 februari 2017)

 

Elsa Grave-sällskapets styrelse, konstituerad 5mars 2016:

 

·       Kristina Hallind, sekreterare

·       Lennart Lundborg, ledamot och bildansvarig

·       Gunilla Poppe, ordförande

·       Brita Rönnbäck-Olofsson, vice ordf. och skattmästare

·       Sören Sommelius,  ledamot

Revisorer:             

·       Roland Andréasson           

·       Gunnel Wounsch

Valberedning

·       Ingvar Holm

·       Kathinka Lindhe

·       Roland Andréasson

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft kontinuerliga kontakter på mail samt följande 2 protokollförda sammanträden:

·       konstituerande sammanträde 5 mars 2016 på serviceboendet Karl XI i Halmstad

·       hos sekreteraren i Lund 5 januari 2017.

 

Medlemsutskick har sänts till sällskapets medlemmar.

 

Medlemsantal. Sällskapet har under året haft ett 70-tal medlemmar, varav tre

hedersmedlemmar och en kvittningsmedlem (Laholms teckningsmuseum).

 

Medlemsavgiften har under 2016  varit 200 kr för enskild medlem, eller 300 kronor för familjemedlemmar med samma adress, 50 kronor för skolungdom och studerande under 30 år.

 

Sällskapet har varit medlem av DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd).

 

Elsa Grave-sällskapets hemsida, www.elsagrave-sallskapet.se har fortlöpande kompletterats med Karin Wieslander som webmaster (kawies@telia.com). Arbete pågår att göra hemsidan tillgänglig för ipad  och smartphone. Inga- Lisa Petersson har kompletterat sin utgåva av Elsa Grave-bibliografin från 2009 på hemsidan.

 

Elsa Graves arkivmaterial på UB i Lund har sorterats av sällskapets sekreterare Kristina Hallind.

 

Inför 100-årsfirandet  av Elsa Graves födelse  2018 pågår planering. Ett bokprojekt och en digital utgåva på Norstedts förbereds och en kommitté för detta har tillsatts, bestående av Eva Lilja, Anna Pia Åhslund, Kristina Hallind och Anna Wieslander. Bidrag till tryckningen av jubileumsboken har beviljats av olika fonder och stiftelser. Gruppen har sammanträtt regelbundet under året.  Sällskapet representerades vid ett möte den 10 november med Region Halland på Kronobränneriet i Halmstad samt vid ett möte den 19 december med Erik Magntorn och Klara Möller på Ellerströms förlag i Lund. Elsa Grave-sällskapet, Region Halland och Teater Halland kommer att genomföra olika evenemang under 2018, särskilt på Elsa Graves 100-årsdag onsdagen den 17 januari och påföljande lördag den 20 januari 2018.

 

AKTIVITETER UNDER 2016

 

Kulturdialog i januari 2016. Eva Nyhammar, förvaltningschef för Kultur i Halland och Skolförvaltningen hade inbjudit Elsa Grave-sällskapet till kulturdialoger. Gunnel Wounsch, Kristina Hallind samt Roland Andréasson deltog i mötet på Laholms teater den 28 januari 2016. 

Årsmötet 2016 ägde rum lördagen den 5 mars på serviceboendet Karl XI i Halmstad, varvid Kristina Hallinds amatörvideo från sällskapets bildande visades.

Under Bokmässan i Göteborg 22-25 september hade DELS arrangerat De Litterära Sällskapens Scen på, där Eva Lilja berättade om Elsa Grave-sällskapet och den kommande boken.

Kulturnatten i Halmstad 1 oktober. Kathinka Lindhe och Roland Andréasson visade Kathinkas film med Elsa Grave och prydde Elsa-rummet på Stadsbiblioteket.

Elsa-dagen 28 oktober. Brita Rönnbäck hade ombesörjt lokaler och förfriskningar på slottet i Halmstad. Gunilla Poppe inledde kvällen med diktläsning och Teater Halland framförde en reading av Elsa Graves verk med musikaliska inslag samt presenterade sin nya CD Att föda och dö i Halmstad. Arrangemanget var utomordentligt lyckat.

Halländska bokmässan i Halmstad 26 november. Kristina Hallind presenterade sällskapet och läste dikter från Nissanscenen. Teater Halland framförde ett särskilt program i Klarasalen med bl.a. dikter av Elsa Grave.

 

 

 

Lund i januari 2017

Kristina Hallind, sekreterare