Elsa Grave Sällskapet

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Elsa Grave som konstnär

Elsa Grave med
"Elsa Grave med konstnären Alfred Jesion och skulptur av Elsa, 1970"
Elsa Grave verkade även som bildkonstnär. Nedan ses ett exempel på hennes måleri.
Elsa Grave med
Foto: Axel Nordin