Elsa Grave Sällskapet

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Elsa Grave-sällskapet

Elsa Grave sällskapets logo
©EWK

Elsa Grave-sällskapet bildades den 17 januari 1998 i den del av Skåne där askbergen ligger höga sedan kolbrytningens dagar. I detta nordvästskånska gruvdistrikt tillbringade Elsa Grave sin barndom och uppväxttid, men hon hade också stark anknytning till två andra orter: Lund och Halmstad. Sällskapet vill genom sin hemsida, medlemsbrev och andra utskick sprida information om aktuell verksamhet, till exempel lyrikuppläsningar, teaterföreställningar, föreläsningar, konstutställningar, musikarrangemang och filmvisningar.

Styrelse

  • Elsa Grave-sällskapets styrelse, konstituerad 14 mars 2015:
  • Gunilla Poppe, ordförande
  • Kristina Hallind, sekreterare
  • Lennart Lundborg, ledamot och bildansvarig
  • Brita Rönnbäck-Olofsson, skattmästare
  • Sören Sommelius, ledamot