Elsa Grave Sällskapet

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Några av Elsas texter

En av Elsa Graves mest kända dikter är Svinborstnatt, publicerad i samlingen Bortförklaring 1948.

Svinborstnatt

Svinborstnatt och kvalmig lukt i stian,
suggan snarkar i sin dröm
dröm av dubbelhakor, galtabetar
surnad mjölk och här och där
ett brunt potatisskal,
djupast ner i drömmen glider
strömmar utav blåmjölk
där en flik av grädden ännu döljer
svarta liket av en fluga.

Svinborstnatt,
och suggans långa öron 
röjer med en viftning luftens
stilla kamp med den skära stanken
och den mjuka, lösa lukten. 
Utanför står natten blå
som en lagårdskarl i nya, blåa kläder.
Svinborstnatt
och denna ljusrött feta värme
fylld av flämtningar ur runda näsor,
rörliga är dessa näsor,
sökande och trevande,
ofta finner de en möglig skula
mitt i strida blåmjöljsdrömmen,
djupt på botten ligger alltid
drunknad någon rutten godbit.

Svinborstnatt, o,
på blåmjölksströmmen flyter
kanske något gulvitt svinborst,
slukas kanske utav samma svin
som tappat borstet,
sätter sig i svinets hals -

Svinborstnatt 
och kvalmig lukt i stian,
suggan sover i sin vrå,
drömmer tunna blåmjölksdrömmar,
varma som buljong -
kanske ligger djupt på botten
någon drunknad gammal godbit?

Elsa Graves förslag till civil ceremoni vid giftermål

Version I

NN och NN
Ni gifter er idag med varandra.
Ni går in i den frihet för två
som kallas äktenskap där ni
tillsammans kan utveckla en
personlig inre samhörighet som
skyddar mot yttre obeständighet.

Räck nu varandra (båda) händerna
för att ni älskar varandra och
vill leva tillsammans.

(Och som ett minne av den här
stunden ge varandra en ring.)

Ingen äger den andres liv
men kärleken kan äga era
liv och växa, förvandlas
och berikas i er samvaro
så att ni också förmår älska
varandra i aktning för varandras
oberoende och frihet.

Version II

NN och NN
Ni gifter er i dag med varandra.
Räck varandra båda händerna som ett tecken på att ni älskar varandra
och vill leva tillsammans
(Ge varandra en ring till minne av den här stunden.)

För all mänsklig samvaro
gäller att inget är så
lätt som att missförstå
och feltolka varandras
ord och handlingar.
Därför
unna varandra vänskap
som innefattar andras
vänskap
unna varandra gemenskap
och förståelse för andra
av andra

Unna varandra förväntan
utöver den ni ställer på varandra

så att er samhörighet
och er kärlek till
varandra inte förkvävs
utan växer, förvandlas
och berikas
i aktning för varandras
ömsesidiga oberoende
och frihet.