Elsa Grave Sällskapet

Följ med in i Elsa Graves vidunderliga språkvärld

Medlemskap i Elsa Grave-sällskapet

Medlem i Elsa Grave-sällskapet blir man genom att sätta in årsavgiften, 200 kr, på postgiro:
619 35 98-7.
Glöm inte att uppge namn och adress.

Vill Du veta mer om sällskapet - skriv eller ring till:
Brita Rönnbäck
Kung Kristoffers gata 27
252 34 Helsingborg
Tel 042/ 13 34 95
Eller skicka E-post till:
Elsa Grave sällskapets logo
©EWK